INFORMATION

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เป็นที่ทราบกันดีว่าในสังคมไทยในปัจจุบันนั้นการส่งคนในครอบครัวหรือผู้ป่วยที่พักรักษาตัวให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยังไม่เป็นที่นิยม และยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร เนื่องจากค่านิยมและความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับแนวคิดของการให้ผู้สูงอายุรับการดูแลที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยเข้าใจว่าจะเป็นการทอดทิ้งผู้สูงอายุให้อยู่ตามลำพัง ทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง

 

แต่ในความเป็นจริงแล้วการอาศัยอยู่ตามลำพังในบ้านหรือการอาศัยอยู่กับคนในครอบครัวอาจทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอ เนื่องจากคนในครอบครัวยังไม่มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุที่มากพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเกิดอันตรายจากการไม่ตระหนักถึงสัญญาณของโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 

หากคุณเป็นผู้ดูแลหรือมีผู้สูงอายุในครอบครัว ทาง ศิริอรุณ เวลเนส เซ็นเตอร์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชวนอ่าน 5 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้คุณเปลี่ยนมุมมองและมีความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

 

“ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” ไม่ใช่ “บ้านพักคนชรา”

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คือบ้านพักคนชรา แต่ในความเป็นจริงแล้ว สถานที่ทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยบ้านพักคนชราจะเป็นสถานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยและให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุที่อาจจะประสบปัญหาความทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ในขณะที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรอง โดยให้บริการแก่ ผู้สูงอายุในวัยเกษียณที่สุขภาพแข็งแรงไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด

 

“ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” มีโปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบมาสำหรับแต่ละบุคคล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะมีการจัดโปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละคนโดยเฉพาะ โดยจะมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา ไปจนถึงร่วมวางแผนกับคนในครอบครัว และออกแบบโปรแกรมสุขภาพตามความต้องการและข้อจำกัดที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุแต่ละคน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ละแห่ง อาจมีโปรแกรมสุขภาพที่แตกต่างกันไป อาทิ โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุวัยเกษียณ เป็นต้น โดยโปรแกรมสุขภาพที่ดีจะต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งร่างกายและจิตใจ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอาการของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป

 

 

 

“ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” มีบริการเพื่อสุขภาพที่ครบครันและสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย

 

ผู้สูงอายุจะได้รับบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมงจากทีมผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสุขภาพ การบรรเทาอาการเจ็บป่วย หรือการดูแลเรื่องอาหารและยา รวมถึงการรายงานความคืบหน้าให้กับครอบครัว ทั้งนี้ยังมีทีมผู้ช่วยที่จะคอยให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

 

นอกจากนี้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องทำกิจกรรม พื้นที่ทำกายภาพบำบัด สวนส่วนกลาง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายและทำกิจกรรมภายนอกอาคาร อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น“ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” มีกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

 

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่อาจส่งผลต่ออารมณ์และสุขภาพจิตใจ การทำกิจกรรมนันทนาการจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าสังคม พบปะผู้คน แบ่งปันความคิด สร้างเครือข่ายเพื่อนในช่วงวัยเดียวกัน และมีความสุขกับสิ่งที่สนใจได้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงมีกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยจะมีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรมนอกสถานที่

 

กิจกรรมภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยวที่เน้นสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงใจ เช่น การออกกำลังกาย การร้องเพลง การทำงานฝีมือและงานอิดิเรกอื่นๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เปลี่ยนบรรยากาศ รวมถึงสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

“ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” มีหลายระดับราคาให้เลือก

 

หลายคนอาจจะคิดว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้องจะมีราคาแพง แต่แท้จริงแล้ว การบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ และมีราคาที่สมเหตุสมผล โดยลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับบริการได้ ซึ่งหากเทียบกับการจ้างผู้ดูแลส่วนตัวทั้งในแบบรายวันและรายเดือนแล้ว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะมีความคุ้มค่ากว่ามาก เนื่องจากผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง การดูแลด้านอาหารและยาจากทีมแพทย์และพยาบาล รวมถึงการมีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี และการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันคุณจะต้องทำอย่างไรเมื่อต้องการให้ผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลที่ถูกต้องในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 

การย้ายผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องที่สามารถตัดสินใจได้ง่าย ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น คุณต้องมีการศึกษาหาข้อมูลและเปรียบเทียบบริการต่างๆ รวมถึงใช้เวลาปรับมุมมองและทำความเข้าใจว่า การไว้วางใจให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดูแลคนที่คุณรัก ไม่ใช่การอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ แต่เป็นการมอบการดูแลที่ถูกต้องที่ผู้สูงอายุสมควรจะได้รับ

 

อย่างไรก็ตามควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุและคนในครอบครัวเพื่อให้เข้าใจถึงเจตนาและประโยชน์ที่จะได้รับจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ก่อนการตัดสินใจใด ๆ และจะต้องเข้าใจถึงความกลัวและความโดดเดี่ยวที่ผู้สูงอายุอาจเผชิญในช่วงปรับตัว

 

ให้ ศิริอรุณ เวลเนส เซ็นเตอร์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนที่คุณรัก

 

หากคุณต้องการให้คนที่คุณรักได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ และมีความเป็นส่วนตัว ศิริอรุณเวลเนสเซ็นเตอร์ พร้อมให้บริการดูแลคนที่คุณรัก ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลมากประสบการณ์ ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับคำปรึกษาและวางแผนโปรแกรมสุขภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการความต้องการของคุณได้มากที่สุด ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่คุณรัก

สอบถามข้อมูล