นิยามของ SiriArun
นิยามของ SiriArun
Image
Image
 • C
  Comfortable & careful

  ออกแบบทุกพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ระมัคะวังไม่ให้เกินอุบัติหตุเพิ่มความมั่นใจและอุ่นใจของผู้สูงวัยและครอบครัวรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับ การใช้งานของผู้เข้าพักให้สะดวก สบายมากที่สุด

  Color therapy

  ออกแบบห้องพักและพื้นที่ภายในโครงการโดยใช้ศาสตร์แห่งสีพื่อการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจ

 • A
  Aomfortable & careful

  ออกแบบพื้นที่ที่ช่วยกระตุ้นในการฟื้นฟูร่างกาย บรรยยากาศกระตุ้นให้กิดการบำบัด สดชื่นผู้สูงวัย ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพหรือผู้นั่งวีลแชร์สามารถช่วยหลือตัวองได้ภายในห้องพัก และข้าถึงในแต่ละพื้นที่ได้อย่างสะดวก

 • R
  Relax & Recreation

  ออกแบบพื้นที่และบรรยากาศให้ผู้ข้าพักมีความผ่อนคลาย รู้สึกหมือนมาพักผ่อนในการฟื้นฟู ร่างกายและจิตใจแต่ละพื้นที่ไกช้ชิตธรรมชาติรับแสงธรรมซาติและพื้นที่สีเขียว

 • E
  Eligible Design

  ภายในโครงการออกแบบพื้นที่และเลือกใช้ฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานและระดับความสูงต่างๆให้หมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลโดยยังตอบโจทย์สำหรับคนทุกวัย

สอบถามข้อมูล