INFORMATION

การกายภาพบำบัด และการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุระยะพักฟื้น

 

การฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่กำลังพักฟื้นจากการผ่าตัดร่างกาย แต่สำหรับผู้สูงอายุ การฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง จะต้องอาศัยทั้งความพยายามและความร่วมมือจากผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบต่างๆ ภายในร่างกายจะมีการเสื่อมถอยลง อันเนื่องมาจากอายุที่มากขึ้น เป็นเหตุให้ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายมากกว่าผู้ป่วยวัยอื่นๆ

การทำกายภาพบำบัด จึงเป็นศาสตร์ในการฟื้นฟูสุขภาพที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้สูงอายุในระยะพักฟื้น เนื่องการทำกายภาพบำบัดจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับปกติได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การได้รับการดูแลจากนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว รวมถึงช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับตัวผู้ป่วยและครอบครัวได้อีกด้วย

 

ทำไมการทำกายภาพบำบัดจึงมีความสำคัญกับผู้สูงอายุระยะพักฟื้น

  • ลดความเสี่ยงในการหกล้ม – ผู้สูงอายุในระยะพักฟื้นจะมีร่างกายอ่อนแอ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำกายภาพบำบัดเป็นประจำ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมร่างกายและเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น เป็นการลดความเสี่ยงในการหกล้ม และการเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

  • ป้องกันโรคติดเชื้อทางผิวหนัง – การทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้ผู้สูงอายุขยับร่างกายได้มากขึ้น จึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนัง เช่น โรคผิวหนังอักเสบ และแผลกดทับ ที่เกิดจากการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน

  • สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายในระยะยาว – ผู้ป่วยพักฟื้นที่ไม่ทำกายภาพบำบัด จะมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจวาย การทำกายภาพบำบัดเป็นประจำจะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับการหล่อเลี้ยงเลือดที่เพียงพอ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการขาดเลือดซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • เสริมสร้างกำลังใจและคุณภาพชีวิต – การทำกายภาพบำบัดจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเอง และทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เช่น การเข้าห้องน้ำ การแต่งตัว และการรับประทานอาหาร เมื่อผู้สูงอายุเห็นพัฒนาการของตัวเอง จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจในการต่อสู้กับโรค และอาการเจ็บป่วย

  • บรรเทาอาการเจ็บปวด – การทำกายภาพบำบัดจะช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บ เนื่องจากการเคลื่อนไหวและการขยับร่างกาย จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นเอ็น

ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุระยะพักฟื้นสามารถกลับมาดำเนินชีวิตใกล้เคียงกับปกติได้เร็วที่สุด ผู้ป่วยควรได้รับการทำกายภาพบำบัดจากนักกายภาพบำบัดผู้มากประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายโดยได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุด รวมถึงสามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระรวมถึงการทำกิจวัตรประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่ล้ม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยข้อมูลว่าในรอบปี พ.ศ. 2559 – 2562 มีจำนวนผู้สูงอายุที่หกล้ม เข้ารับบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมากถึง 141,895 ราย โดยส่วนใหญ่จะมีอาการกระดูกสะโพกหักหรือแตก ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้พิการ รวมถึงมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง เมื่อผู้สูงอายุล้มหนึ่งครั้ง ความเสี่ยงต่อการล้มในครั้งถัดไปจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว เนื่องจากร่างกายที่อ่อนแอลง นอกจากนี้การหกล้มยังสร้างความกังวลใจ ทำให้ผู้สูงอายุไม่กล้าขยับตัว เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก

การทำกายภาพบำบัดหลังจากหกล้ม จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผู้ป่วยสูงวัย อีกทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเข้ารักษาซ้ำ นอกจากนี้ นักกายภาพบำบัดยังสามารถให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว รวมถึงให้ความรู้ในการพัฒนาสภาพร่างกาย และดูแลสภาพจิตใจ ให้ผู้สูงอายุผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบาก และมีชีวิตที่ดีได้

 

กายภาพบำบัด เป็นวิธีดูแลที่ครอบคลุม

 

กายภาพบำบัด ไม่ได้เป็นเพียงศาสตร์ในการฟื้นฟูเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อาทิ โรคข้ออักเสบ และโรคกระดูกพรุน การทำกายภาพบำบัดจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย นอกจากนี้สำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านการทรงตัว อันเกิดจากสมรรถภาพในการมองเห็นที่ลดลง หรือโรคทางสมองและระบบประสาท การทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยมากขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อผู้สูงอายุขยับร่างกายได้มากยิ่งขึ้นจะยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ รวมถึงเปลี่ยนความรู้สึกด้านลบ ให้กลายเป็นความต้องการในการพัฒนาร่างกายตนเองมากยิ่งขึ้น หากผู้สูงอายุไม่ได้รับการทำกายภาพบำบัดเลยจะส่งผลทำให้ร่างกายและจิตใจอ่อนแอลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ ได้

ทำไมถึงต้องเลือกบริการกายภาพบำบัด ที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือศูนย์กายภาพบำบัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีโปรแกรมกายภาพบำบัดที่ครอบคลุม โดยจะให้การดูแลทางด้านการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และทีมนักบำบัด พร้อมทั้งการดูแลด้านอื่นๆ จากทีมผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามผล ความคืบหน้า และสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ยิ่งไปกว่านั้น นักกายภาพบำบัดยังสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการปฏิบัติตน รวมถึงเสริมสร้างกำลังใจ เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้น


“ศิริอรุณ เวลเนส เซ็นเตอร์” เราเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ให้บริการกายภาพบำบัดแบบครบวงจรภายในศูนย์ พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆ ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟูจากการผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีภาวะนอนติดเตียง และผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เราพร้อมให้บริการด้วยทีมพยาบาล และทีมผู้ดูแลมากประสบการณ์ พร้อมที่จะช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธภาพ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราตอนนี้ เพื่อรับคำปรึกษาในการเข้ารับบริการ

สอบถามข้อมูล