INFORMATION

ทำไมต้องฟื้นฟูหลังผ่าตัด

การฟื้นฟูหลังผ่าตัดเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้ร่างกายของคนไข้กลับคืนสู่สภาพปกติหรือใกล้เคียงสภาพปกติมากที่สุด

 

เหตุผลที่ต้องทำการฟื้นฟูหลังผ่าตัด

  • ลดความปวด : การฟื้นฟูช่วยนการลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด โดยการให้ยาระงับอาการปวดและใช้เทคนิคการฟื้นฟุที่ช่วยลดอาการปวด และปรับปรุงการเคลื่อนไหว
  • ป้องกันภาวะแทรกซ้อน : การฟื้นฟูช่วยลดความเสี่ยงในการพบกับภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เช่น การติดเชื้อ, การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ หรือปัญหาทางระบบร่างกายอื่นๆ
  • เร่งกระบวนการฟื้นฟู : การฟื้นฟูช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการกรับคืนสู่ฟังก์ชั่นปกติของร่างการ และลดเวลาที่คนไข้ต้องใช้ในการฟื้นฟู
  • ปรับปรุงคุณภาพชีวิต : การฟื้นฟูช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไข้ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

สอบถามข้อมูล