Service Info

ศิริอรุณเวลเนส

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้อยู่ในระยะพักฟื้นทุกช่วงวัยและการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด

VACATION TIME  ที่สร้างสรรค์บรรยากาศของการพักฟื้น ให้เหมือนกับการไปพักผ่อนในวันหยุด มีความผ่อนคลาย

เป็นธรรมชาติ ทุกพื้นที่การให้บริการถูกออกแบบให้มีความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบครัน

พร้อมพื้นที่สาหรับทำกายภาพบำบัด รองรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพกาย

 

          ภายในห้องพักจะใช้สีสัน ให้สอดคล้องตามหลักการการใช้สี เพื่อการฟื้นฟูบำบัดจิตใจ ( Color Therap ) ช่วยเสริมสร้าง

สุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดียิ่งขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักที่ตอบโจทย์สรีระ ของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ทั้ง

เฟอร์นิเจอร์ และเตียงผู้ป่วยที่มีรูปแบบทันสมัย สามารถปรับความสูงได้ตามสรีระของผู้ใช้งาน ห้องน้ำถูกออกแบบตามหลัก

UNIVERSAL DESIGN ที่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุและคนทุกวัย รวมไปจนถึงผู้ใช้วีลแชร์

 

          การดูแลผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุนั้น ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ที่ผ่านหลักสูตร

การฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม ทั้งในรูปแบบ

การพักอาศัยในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังมีกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กับผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุ โดย

นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด

 

          อาหารสำหรับผู้พักฟื้นและผู้สูงอายุ จะได้รับการดูแลโดยนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร เน้นการใช้วัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพ ทุกจานปรุงด้วยเชฟมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาหารแต่ละจานที่ส่งถึงมือผู้พักฟื้นจะเปี่ยมไปด้วย คุณคุณภาพ

และมีคุณค่าทางโภชนาที่สอดคล้องกับสถานะสุขภาพของแต่ละท่าน

 

บริการของ Siri Arun Wellness

        -  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

        -  ฟื้นฟูหลังผ่าตัด

        -  กายภาพบำบัด

        -  กิจกรรมบำบัด

        -  ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

        -  บริการบำบัดการฝึกพูด สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง

 

“เรามีความตั้งใจที่จะทำให้การพักรักษาตัวและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นเหมือนการไปพักร้อนเพื่อเติมเต็มความแข็งแรง

ให้ทั้งร่างกายและจิตใจกลับมาแจ่มใสสมบูรณ์ พร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข”

สอบถามข้อมูล