Service Info

ศิริอรุณแคร์ สาขาอุบลราชธานี

มีระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ตัวอาคารออกแบบโดยเน้นหลักอารยสถาปัตย์ พื้นที่ใช้งาน 1,200 ตารางเมตร สถานที่กว้างขวาง มีความสะดวกสบาย มีสระวารีบำบัดเหมาะแก่การฟื้นฟูสุบภาพ ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชชีพ อาทิ แพทย์, พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทุกคน

 

ศิริอรุณแคร์ สาขาอุบลราชธานี จึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ที่จะมีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ที่มีมาตรฐานและทันสมัย เป็นแห่แรกในจังหวัด ที่สามารถแบ่งเบาความกังวลใจของครอบครัวและญาติได้

 

ศิริอรุณแคร์ สาขาอุบลราชธานี เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด Vacation Time ที่สร้างสรรค์บรรยากาศของการพักฟื้นให้เหมือนการไปพักผ่อนในวันหยุด มีความผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ ทุกพื้นที่ภายในโครงการถูกออกแบบให้มีความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบครัน 

 

บริการของ ศิริอรุณแคร์ สาขาอุบลราชธานี มีดังนี้

- ดูแลผู้สูงอายุ

- วารีบำบัด, กายภาพบำบัด, กิจกรรมบำบัด

- ดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้น ภายหลังออกจากโรงพยาบาลทุกช่วงวัย (หลังผ่าตัด, รอตรวจเฉพาะทาง, รอพบแพทย์ตามนัด)

- ดูแลผู้มีความผิดปกติทางสมอง ในระยะพักฟื้น (อุบัติเหตุ, สมองเสื่อม, อัลไซเมอร์, เส้นเลือดในสมองตีบ และสาเหตุอื่นๆ)

- ดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นในระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน

- ฟื้นฟูสุขภาพกาย และใจ ทุกช่วงวัย ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ช.ม.

- ผู้ที่สุขภาพดีแต่อยู่ในช่วงของการตรวจพิเศษ หรือรักษาเฉพาะทาง- ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีโรคประจำตัวแต่มีอาการอ่อนเพลีย ต้องการการพักผ่อน โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม. (ไม่ถึงขั้นต้องใช้บริการระดับโรงพยาบาล)

- การบริการแบบไป-กลับ (รายสัปดาห์ | รายเดือน)

- การบริการแบบอยู่ประจำ ( รายสัปดาห์ | รายเดือน)

 

ศิริอรุณแคร์ สาขาอุบลราชธานี

ตั้งอยู่ที่ถนนบูรพานอก เยื้องวัดศรีประดู่ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่น 

29 ถนนบูรพานอก ตำบลปทุม อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 

โทร : 045251413, 081-8795733

Facebook

https://www.facebook.com/SiriArun02

 

เพิ่มเพื่อน

 

สอบถามข้อมูล