Service Info

ศิริอรุณแคร์ สาขาอุบลราชธานี มีระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ตัวอาคารออกแบบโดยเน้นหลักอารยสถาปัตย์ พื้นที่ใช้งาน 1,200 ตารางเมตร สถานที่กว้างขวาง มีความสะดวกสบาย มีสระวารีบำบัดเหมาะแก่การฟื้นฟูสุบภาพ ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชชีพ อาทิ แพทย์, พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทุกคน

ศิริอรุณแคร์ สาขาอุบลราชธานี จึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ที่จะมีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ที่มีมาตรฐานและทันสมัย เป็นแห่แรกในจังหวัด ที่สามารถแบ่งเบาความกังวลใจของครอบครัวและญาติได้

ศิริอรุณแคร์ สาขาอุบลราชธานี เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด Vacation Time ที่สร้างสรรค์บรรยากาศของการพักฟื้นให้เหมือนการไปพักผ่อนในวันหยุด มีความผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ ทุกพื้นที่ภายในโครงการถูกออกแบบให้มีความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบครัน 

บริการของศิริอรุณแคร์ สาขาอุบลราชธานี มีดังนี้
- ดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้น ภายหลังออกจากโรงพยาบาลทุกช่วงวัย (หลังผ่าตัด, รอตรวจเฉพาะทาง, รอพบแพทย์ตามนัด)
- ดูแลผู้มีความผิดปกติทางสมอง ในระยะพักฟื้น (อุบัติเหตุ, สมองเสื่อม, อัลไซเมอร์, เส้นเลือดในสมองตีบ และสาเหตุอื่นๆ)
- ดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นในระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน
- ฟื้นฟูสุขภาพกาย และใจ ทุกช่วงวัย ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ช.ม.
- ดูแลผู้สูงอายุ
- ผู้ที่สุขภาพดีแต่อยู่ในช่วงของการตรวจพิเศษ หรือรักษาเฉพาะทาง
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือไม่มีโรคประจำตัวแต่มีอาการอ่อนเพลีย ต้องการการพักผ่อน โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม. (ไม่ถึงขั้นต้องใช้บริการระดับโรงพยาบาล)
การบริการแบบไป-กลับ (รายสัปดาห์ | รายเดือน)
การบริการแบบอยู่ประจำ ( รายสัปดาห์ | รายเดือน)

 

ศิริอรุณแคร์ สาขาอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ถนนบูรพานอก เยื้องวัดศรีประดู่ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่น "ฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ คืนความสดใส ให้คนสำคัญของคุณ" สนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร : 045251413 หรือ สายด่วน : 081-8795733

สอบถามข้อมูล