CUSTOMER
CUSTOMER
บริการสุขภาพ ระยะสั้น เพื่อช่วยให้เกิดการฟื้นหาย และกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

อาหารการพักฟื้นดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว เราเชื่อว่าพื้นฐานที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพเริ่มได้ตั้งแต่การเลือกอาหาร เพราะอาหารที่ดีนั้นนอกจากจะช่วยให้ร่างการแข็งแรงแล้วยังช่วยฟื้นฟูจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส ส่งผลต่อการพักฟื้นให้เห็นผลของการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น...ที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการจัดการด้านอาหารสาหรับผู้พักฟื้นของศิริอรุณแคร์ กับร้านอาหารที่เชี่ยวชาญเมนูเพื่อสุขภาพและมีชื่อเสียง
เป็นที่ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการที่ใส่ใจสุขภาพมาเป็นเวลานาน โดยทางร้านเน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพ อาหารทุกจานได้รับการดูแลโดยโภชนากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ปรุงด้วยเชฟมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาหารแต่ละจานที่ส่งถึงมือผู้พักฟื้นจะเปี่ยมไปด้วยคุณคุณภาพ รสชาติที่ดี และคุณค่าทางโภชนาที่สอดคล้องกับสถานะสุขภาพของแต่ละท่านนั่นเอง

สอบถามข้อมูล