CUSTOMER
CUSTOMER
บริการสุขภาพ ระยะสั้น เพื่อช่วยให้เกิดการฟื้นหาย และกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด ศิริอรุณ รีแฮบ


ให้บริการ คลินิกกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด


          พร้อมด้วยการดูแลของทีมสหวิชาชีพ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อแขน ขาอ่อนแรง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยหลังผ่าตัด โรคกระดูกกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โรคกระดูกทับเส้นประสาท ผู้ที่มีภาวะปวดเรื้อรัง ข้อเสื่อม ปวดหลัง ไหล่ติด กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง เอ็นผ่าเท้าอักเสบ (รองช้ำ) ฯลฯ


           รักษาโดยวิธีการทางกายภาพบำบัด บริการด้วยเครื่องมือทันสมัย อัลตาซาวน์ กระตุ้นไฟฟ้า โดยทีมกายภาพบำบัด และกระตุ้นการกลืน การทำกิจกรรมโดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ เราจะมีการประเมินอาการผู้ป่วยเป็นระยะๆ และทำการตรวจสอบความก้าวหน้าของการรักษาและปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

 

 

รูปแบบการบริการและการรักษา

1. ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke) อัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์กินสัน
2. ออฟฟิศซินโดรม ปวดคอ บ่า ไหล่ (Office Syndrome)
3. ปวดสะโพวชาร้าวลงขา (Piriformis Syndrome)
4. ปวดหลัง (Back Pain)
5. ภาวะการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome)
6. นิ้วล็อค (Trigger Finger)
7. หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (HNP)
8. กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome)
9. เอ็นฝ่าเท้าทักเสบ หรือ รองช้ำ (Planter fasciitis)
10.เอ็นข้อศอกอักเสบเรื้อรัง (Tenis Elbow, Golfer Elbow)
11. การเจ็บปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอ (Neck Pain)
12. ไหล่ติด (Frozen Shoulder)

 

 

ขั้นตอนการรักษา

1. ซักประวัติ ตรวจประเมินอาการเพื่อการรักษาที่ต้นเหตุ โดยทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัด

2. วางแผนการรักษา

3. การรักษาด้วยมือ ด้วยเทคนิคเฉพาะ (Manual techniques)

4. การรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ตามลักษณะอาการของคนไข้แต่ละราย

5. ติดตามผลการรักษา

 

 

การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

Ultrasound therapy การรักษาด้วยเครื่องอัลตาซาวด์ เป็นการส่งพลังงานกลเข้าสู่เนื้อเยื่อเพื่อลดอาการปวด อาการอักเสบช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ทำให้เนื้อเยื่อแข็งแรงขึ้น และยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต คลายกล้ามเนื้อ รวมถึงกระตุ้นการไหลเวียน  ต่อมน้ำเหลือง

Electrical Stimulation therapy เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาท ช่วยรักษาอาการปวดทั้งชนิดเรื้อรัง และเฉียบพลัน ลดอาการปวดและอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ และยังสามารถเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการเกิดเนื้อเยื่อพังผืด และการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อได้

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ที่เหมาะสม ส่งผ่านไปที่ Electrode Pad ที่แปะบริเวณผิวหนังตรงตำแหน่งที่มีความเจ็บปวด

Hot Pack การประคบร้อน ช่วยบรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ลดอาการเกร็ง เพิ่มการไหลเวียนโลหิต เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย เพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ จะช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อต่อที่ตึงเกร็งคลายตัวลง ฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายให้ดีขึ้น

Cold Pack การประคบเย็น ช่วยลดอาการบาดเจ็บระยะเฉียบพลัน ลดบวม ลดการอักเสบ

Therapeutic Exercise การออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ละบุคคล ที่ออกแบบโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำอีก

 

 

กายภาพบำบัดกลุ่มอาการทางระบบประสาทและการฟื้นฟูหลังผ่าตัด

เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาใช้งานร่างกายได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติตามพยาธิสภาพด้วยวิธีการเฉพาะด้าน

- โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ผู้สูงอายุ กลุ่มอาการความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น โรคพาร์กินสัน
- ฟื้นฟูหลังผ่าตัดไขสันหลัง ผ่าตัดข้อสะโพรก ข้อเข่า

 

Package กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

- โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)

- อัมพฤกษ์ อัมพาต

- กล้ามเนื้ออ่อนแรง

- ฟื้นฟูหลังผ่าตัดไขสันหลัง

- ผ่าตัดข้อ สะโพก ข้อเข่า

 

 

 

 

สอบถามข้อมูล