CUSTOMER
CUSTOMER

พบแพทย์ตามนัด

 

• รอคิวตรวจ (refer จากต่างจังหวัด)
• ตรวจแล้ว แพทย์นัด follow up ภายใน 1 - 2 อาทิตย์

*สอบถามเงื่อนไขการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่